Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Každý zamestnanec zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojmu zamestnávateľovi pri výkone svojich pracovných úloh. Pokiaľ používate zverené motorové vozidlo svojho zamestnávateľa, rozšírte si poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú aj na motorovom vozidle zamestnávateľa.

Koľko stojí takáto poistka? Vypočítajte si cenu za pár sekúnd:

online poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

A poistenie môžete pohodlne uzavrieť spoza počítača.